ANBI, KvK-nummer

ANBI-status, RSIN en Kamer van Koophandel

De stichting betreft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het RSIN-nummer van de stichting is 817367585.
Het inschrijfnummer in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel is 01116966.
 
 
Beloningsbeleid
Het bestuur en het projectteam bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die geen beloning ontvangen

voor hun werkzaamheden.