Commissie Kerstnacht in Sportstad

Bestuur stichting Kerstnacht Heerenveen

De commissie Kerstnacht in Sportstad, voorste rij v.l.n.r. Martijn van de Wal, Anne-Meta Kobes, Anina Westra. Middelste rij: Sietze Blacquière, Jan Durk de Jong, Douwe Wijbrands. Achterste rij: Andries Visser, Loek Iedema, Janneke van der Zee. FOTO BEN WIERSMA