Bestuur

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Kerstnacht bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

Naam: dhr. D. (Douwe) Wijbrands
Functie: Hoofdredacteur
Organisatie: Mediahuis Noord
Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht
Organisatie: Lichtpunt, Kollumerzwaag

Secretaris:

Naam: vacature
Functie:
Organisatie:
Nevenfunctie:
Organisatie:

Penningmeester:

Naam: dhr. M. (Minze) Broersma
Functie: Financieel controller
Organisatie: Gepensioneerd

Lid:

Naam: dhr. J.D. (Jan Durk) de Jong
Functie: Zelfstandig consultant – trainer
Organisatie: JAN DURK DE JONG training | co-creatie | advies
Nevenfunctie: Senior partner
Organisatie: DMC Raadgevers

Lid:

Naam: vacature
Functie:
Organisatie:
Nevenfunctie:
Organisatie:

Ook in 2024 organiseert de Stichting met hulp van tientallen sponsoren en vrijwilligers weer een mooie Kerstnachtviering voor alle Heerenveners.