Verantwoording

De organisatie van de jaarlijkse kerstnachtviering in Sportstad Heerenveen vindt plaats op basis van een beleidsplan. Het beleidsplan is in 2022 geactualiseerd. In het beleidsplan staan onder andere de doelen van de viering beschreven. Het bestuur heeft een protocol opgesteld voor fondsenwerving. Elk jaar wordt een begroting opgesteld en elk jaar wordt een financiële verantwoording opgesteld, besproken en vastgesteld in de voorjaarsvergadering. In verband met de coronapandemie kon in 2021 en 2020 helaas geen kerstnachtviering worden georganiseerd. In 2022 was er weer een viering. In het bestuursverslag 2022 leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar.

Bestuursverslag 2022

Bekijk bestuursverslag (PDF, 2MB)  ->

Meerjarenbeleidsplan 2022

Downloaden (PDF, 1.5MB)

Begroting 2022

Downloaden (PDF, 18KB)

Exploitatie 2021

Downloaden (PDF, 26KB)

Fondsenwerving

Downloaden (PDF, 28KB)