Verantwoording

De organisatie van de jaarlijkse kerstnachtviering in Sportstad Heerenveen vindt plaats op basis van een beleidsplan. Hierin staan onder andere de doelen van de viering beschreven. Het bestuur heeft een protocol opgesteld voor fondsenwerving. Elk jaar wordt een begroting opgesteld en elk jaar wordt een financiele verantwoording opgesteld, besproken en vastgesteld in de voorjaarsvergadering.

Beleidsplan

Downloaden (DOC, 293KB)

Fondsenwerving

Downloaden (PDF, 28KB)

Financieel

Downloaden (PDF, 596KB)

Begroting

Downloaden (PDF, 43KB)