Epke Zonderland

Vertrouwen

Hoe brengt turner en familieman Epke Zonderland de kerstdagen door? ,,Ja, dat sil dit jier hiel oars wêze.’’ Hij heeft best een grote familie en met hoogtijdagen zoals Kerst komen ze altijd samen, de omkes, tante, broers, susters en pake en beppe. ,,No kin dat fansels net en sille we mekoar mear yn lyts ferbân opsykje. En wy geane yn elts gefal wat leuks dwaan mei pake en beppe.’’

Zonderland is een van de sprekers in de video van Kerstnacht in Sportstad die vanaf 24 december te zien is op www.kerstnachtheerenveen.nl . In het verleden kwam hij vaak naar de viering in Sportstad. Nu zal hij de online viering thuis bekijken met vrienden. Tenminste…  ,,As wy tiid hawwe op krystjûn. En oars sjogge wy de video Earste of Twadde Krystdei. ’’

De turner won in 2012 Olympisch goud won aan de rekstok met een nooit eerder vertoonde oefening. ,,Vertrouw op jezelf en de mensen om je heen. Dan kun je het ,,onmogelijke’’ toch waar maken’, zegt hij in de video viering van Kerstnacht in Sportstad. Daarna leest hij een heel toepasselijk fragment uit de Bijbel.