Jouke de Vries

Corona maakt alles anders dit jaar. Toch blijft kerst een feest dat je deelt met je naasten. Jouke de Vries uit De Knipe ontvangt normaal op Eerste Kerstdag zijn vier kinderen met aanhang. Dit jaar komen ze klein comité achter elkaar aan. ,,De bêrn fine dat de âld man mei Kryst net allinnich sitte mei en it is gesellich dat se komme’’, zegt hij lachend.

Jouke de Vries

De stadionspeaker van SC Heerenveen en trouwambtenaar van de gemeente Heerenveen is één van de sprekers in de online viering van Kerstnacht in Sportstad. Benieuwd naar zijn verhaal? Kijk dan 24 december ’s avonds naar de video op www.kerstnachtheerenveen.nl . De Vries vertelt over het doorgeven van het verhaal van het licht.

Kerst is het feest van het licht, maar voor Jouke de Vries is kerst voor altijd ook verbonden met het jaar 2004. Toen zorgde op Tweede Kerstdag een tsunami voor dood en verderf op Sri Lanka. Hij zag de verschrikkelijke tv-beelden. Hij kocht een ticket en ging in februari 2005 ter plekke om te helpen. De voormalig kok zorgde er 15 jaar lang voor dat circa 180 straatarme schoolkinderen elke dag een warme maaltijd kregen. Inmiddels zorgt hij met zijn Stichting Stamppotje voor het in stand houden van een school met 30 ernstig geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen.

En zo brengt Jouke met zijn Stichting het licht van kerst bij de mensen (,,mijn familie daar’’)  in Sri Lanka. Wat giften helpen hem daarbij. Het geld dat hij ontvangt voor zijn nevenactiviteiten, zoals mensen trouwen en speaker zijn in het Abe Lenstastadion doneert hij ook aan Sr Lanka.